logo
facebook linkedin twitter skype  

phone

line   LT   EN   RU  


IT infrastruktūros veiklos stebėsena:

bul stebėti IT infrastruktūros veiklos serverius ir kitus tinklo įrenginius režimu 24x7;
bul IT darbuotojų ir klientų savalaikis informavimas apie rizikas, nelaimingų atsitikimų atveju;
bul automatizuotas programų ir paslaugų valdymas;
bul optimalus įrangos ir jos veikimo rėžimų palaikymas bei operatyvus veikimo grąžinimas į įprastą darbo režimą avarijos ar kitų nenumatytų atsitikimų atveju;
bul savalaikis IT personalo informavimas apie užduoties įgyvendinimą / neįgyvendinimą;

Informaciją apie problemas, mes gauname iš monitoringo sistemos realiu laiku, anksčiau negu klientas sužino apie jų egzistavimą ir neleidžiame įvykti avarijai įrangoje. Šis sprendimas mažina veiklos sąnaudas ir sumažina darbo funkcijų pertraukimų skaičių IT infrastruktūros veikime.


Operatyvi reakcija ir trikčių šalinimas IT sistemų veikloje:

bul sugedusios įrangos įsigijimas ir keitimas;
bul analizė ir trikčių šalinimas;
bul nuolatinės techninės pagalbos prieinamumas telefonu arba nuotolinio būdu;

Analizė ir trikčių šalinimas atliekamas per 3 valandas po signalo iš kliento arba iš monitoringo sistemos. Pagal galimybes, trikčių šalinimas atliekamas nuotoliniu būdu, taip sumažinant reagavimo laiką.


Klientų aptarnavimas:

bul vartotojo įrangos paruošimas, diegimas ir konfigūracija;
bul vartotojų konsultavimas techninės ir programinės įrangos klausimais;
bul perkėlimo ir prijungimo darbai (pastato viduje);
bul eksploatacinės periferinės įrangos bei eksploatacinių medžiagų keitimas (spausdintuvai, kopijavimo aparatai);
bul gedimų diagnostika, patarimai remontui, virusų šalinimas;
bul rezervinis dubliavimas ir duomenų atstatymas iš nepataisomų kompiuterių;

Dažnai problemos išsprendžiamos nuotoliniu būdu, prisijungiant prie vartotojų kompiuterių, tai sumažina reakcijos į problemą laiką.


IT infrastruktūros veiklos atnaujinimo palaikymas:

bul serverių, serverių ir tinklo įrangos atnaujinimas;
bul firmware update serveriai ir kita tinklo įranga;
bul periodinė serverio patikra;
bul sistemos atsijungimų, serverio programinės įrangos klaidų sekimas;
bul programinės įrangos licencijų administravimas ir valdymas;
bul programinės įrangos auditas;


Tinklo ir tinklo įrangos techninis aptarnavimas:

bul serverio įrangos, duomenų saugojimo sistemų ir atsarginių kopijų priežiūra ir aptarnavimas;
bul tinklo įrangos įrengimas;
bul tinklo įrenginių konfigūracija ir priežiūra;
bul kompiuterinių sistemų ir tinklų priežiūra;
bul sugedusios įrangos remontas;
bul nuotolinis serverių administravimas;


Informacinis saugumas:

bul pavojų aptikimas ir slopinimas, prevencija vėlesnėms grėsmėms;
bul reikalingos programinės įrangos tiekimas, siekiant apsaugoti savo tinklą ir tinklo saugyklą su slaptais duomenimis;
bul rekomendacijos, kaip apsaugoti / užšifruoti bet kokią konfidencialią informaciją;
bul tinklų, serverių ir tinklo įrangos pažeidžiamumo ir galimų grėsmių diagostika;
bul interneto srauto monitoringas.